Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
4 skäl att välja SSiMPå Svenska Skolan i Moskva sker undervisningen på svenska enligt svenska läroplaner. I våra små undervisningsgrupper arbetar ett team av engagerade, behöriga pedagoger, som varje dag utmanar våra barn och elever och får dem att utvecklas maximalt i sitt lärande. Den välkomnande omgivningen ger en trygg vardag för både barn och föräldrar.

Länk: Anmälningsblankett

1. Små grupper - Stort lärande!

Det borde vara en självklarhet att varje barn och elev ska bli sett i förskolan och skolan varje dag. I våra små grupper är det möjligt! Lärarna har tid och kunskap att engagera sig. Resultatet ger inte bara en mera stimulerande och mångsidig lärandesituation utan också en tryggare arbetsmiljö. Vi är övertygade om detta är avgörande för våra barns och elevers lärutveckling. De små grupperna främjar också ett demokratiskt förhållningssätt. Diskussioner om hur man ska vara mot varandra är en viktig del av vardagen. 

 

 


2. Kreativitet och entreprenörskap

I en ständigt föränderlig värld kommer kreativitet vara framtidens mest värdefulla förmåga. På Svenska Skolan i Moskva ges barnen och eleverna, oavsett ämne, tillfälle att pröva sina egna idéer och lösa problem. Lärarna uppmuntrar elevernas nyfikenhet och får dem att se nya möjligheter. Kommunikation och samarbete blir en förutsättning för att komma framåt. Internationella studier har visat att nyckeln till att lyckas i skolan är att se och förstå sitt eget lärande. Det entreprenöriella synsättet, som är unikt för den svenska pedagogiken, ger barnen och eleverna verktyg att se sin delaktighet i lärprocessen och därmed bästa möjliga förberedelse inför framtiden. Dessutom blir det mycket roligare...

 


3. Språk och internationell förståelse

Att ha stabila kunskaper i sitt modersmål är en förutsättning för allt annat lärande och det gäller inte minst den fortsatta inlärningen av främmande språk. På Svenska skolan får barnen och eleverna möjlighet att fördjupa och utveckla sitt eget språk i den dagliga verksamheten. Undervisningen sker på svenska, men då många har ett annat skandinaviskt modersmål finns också möjlighet att, i samverkan med föräldrarna, ordna modersmålsundervisning på norska och danska. Att bevara det egna landets traditioner är särskilt viktigt när man befinner sig utomlands. Skandinaviska högtider som lucia, påsk, nationaldagar o.s.v. uppmärksammas alltid.


Många av våra barn och elever fortsätter sin skolgång på internationella skolor runt om i världen. Därför är det av största vikt att våra barn och elever lämnar skolan med goda kunskaper i engelska. Barnen börjar bekanta sig med det engelska språket redan på förskolan. På SSiM är det också självklart att alla får undervisning i det ryska språket och rysk kultur. Vi gör regelbundet utflykter, studiebesök och deltar i ryska kulturaktiviteter. Det finns alltid rysk personal på skolan.

 

Vi delar även lokaler med Finska skolan, vilket ger barnen möjlighet till prata engelska och få nya kompisar.

 

Svenska Skolan i Moskva ger barnen och eleverna en utmärkt grund att röra sig i internationella miljöer med engelska som arbetsspråk. De får en god förståelse för andra kulturer med utgångspunkt i sin skandinaviska identitet.

 

 

4. Föräldrainflytande

På Svenska skolan vill vi att våra föräldrar ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka vad som händer i verksamheten. Vi är övertygade om att öppen dialog skapar goda relationer och att detta i förlängningen ger en tryggare och bättre skolmiljö för våra barn och elever.

 

Föräldrarna är i högsta grad delaktiga även i det , övergripande arbetet. Skolan drivs av en styrelse bestående av engagerade föräldrar och med rektor som pedagogisk ledare. Två gånger om året kallar styrelsen samtliga föräldrar till föreningsmötet, som är skolföreningens högsta beslutande organ. Där utses styrelsen, budget för verksamheten läggs, beslut tas om läsårstider, verksamhetsplaner revideras etc.

 

Producerad av InternetForm AB