Länkad flagga: Rysk version av webbplatsen  Länkad flagga: Engelsk version av webbplatsen 
Skolhälsovård

 

Skolsköterskan på SSiM

 

Skolsköterskans uppgift är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor, allt enligt skolhälsovårdens riktlinjer. Självklart har skolsköterskan tystnadsplikt.

Vi genomför årligen skolhälsovårdsmottagning.

 

Producerad av Svensk InternetForm AB