Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
Skolår 7-9

Verksamheten på Sofia Distans

Att studera på Sofia Distans ger en unik möjlighet att förbereda sig inför studier på gymnasiet och högskolan. Från skolår 7 studerar Svenska skolans elever via Sofia Distansundervisning i Stockholm. På uppdrag av Skolverket ges en internetbaserad heltidsutbildning enligt svenska kursplaner. Ämneslärarna, som planerar och administrerar utbildningen finns i Stockholm och klasskompisarna över hela världen. Eleverna får svenska betyg, vilket underlättar när man vill börja på gymnasiet i Sverige.

Fördelen att studera på Sofia Distans hos oss på Svenska skolan i Moskva är att eleverna har en egen arbetsplats och tillgång till handledning och en hel skoldag med dagliga rutiner, i gemenskap med andra.

Så här fungerar distansstudierna

Sofia Distans tillhandahåller tydliga planeringar, instruktioner och lektionsfilmer i samtliga ämnen.  

Eleverna ser vad de ska arbeta med vecka för vecka och vad som ska skickas in till ämnesläraren för snabb respons och rättning. På detta sätt studerar man såväl teoretiska som praktisk-estetiska, laborativa ämnen och språk.

På SSiM har våra elever, förutom tyska, franska och spanska, möjlighet att läsa ryska som modernt språk steg 1.

Delaktighet i skolans aktiviteter

Förutom distansundervisningen deltar eleverna i skolans olika aktiviteter, som t.ex. teman, utflykter, luciatåg, julpyssel, storsamlingar etc. Dessutom anordnas studiebesök i Moskva och på anda platser relaterade till ordinarie undervisning.

Sofia Distans

Läs mer om Sofia Distans på deras webbplats www.sofiadistans.nu »

 

Producerad av InternetForm AB