Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
Skolår 1-6

Verksamheten skolår 1-6

På Svenska skolan i Moskva bedrivs undervisning i åldersblandade grupper med hög lärartäthet. Skolår 1-6 delas in små klasser. I vissa ämnen, vanligtvis matte, engelska och ryska delas sedan klasserna in i mindre grupper där en lärare ansvarar för respektive grupp.

 
De små grupperna och den nära kontakten med läraren ger varje elev mycket goda möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas maximalt. Idrott och samlingar har vi gärna i lite större grupper.

Kreativitet utvecklar
entreprenöriella förmågor

På SSiM använder vi elevernas kreativa förmågor och nyfikenhet som verktyg för att uppnå kunskapsmålen. Att medvetandegöra det egna lärandet har i internationell modern forskning visat sig vara mycket betydelsefullt för att eleverna ska nå framgång i skolan.

 

Här jobbar vi aktivt med att synliggöra elevernas lärande och utmanar dem att våga pröva sina egna idéer för att nå så lång som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att från tidig ålder ha detta entreprenöriella förhållningssätt i vardagen ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan och i livet.

Våra klassrum

Klassrummen är pedagogiskt utformade där lärandet syns på väggar, golv och i tak. Vi använder såväl interaktiva läromedel i våra SMART Boards och iPads, som traditionellt material. Allt för att variera undervisningformerna och ge ett lustfyllt lärande.

 

 
 
 


 

 
 
 


 

 

 

 

Producerad av InternetForm AB