Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
SSiM - en samlingspunkt

Brev från föräldrarna

Hej, vi vill berätta hur en dag på skolan ser ut för våra barn och om den viktiga sociala funktion skolan har för både gamla och nyinflyttade föräldrar.

Skoldagen på Svenska Skolan i Moskva börjar kl. 9, men personal finns på plats från kl 8.30, så att barnen kan lämnas i god tid före skolstart. Många av familjerna bor ganska centralt i Moskva och har inte så lång resväg. Ett antal familjer har istället valt att komma bort från storstadsmiljön och därför bosatt sig i Silverskogen, ett naturområde på acceptabelt avstånd för att ta sig till och från skolan.

Lämnande pappor och mammor samlas ofta i skolan en stund. På så vis undviker man den värsta rusningstrafiken, samtidigt som man kan ta en kopp kaffe och få en pratstund med de andra föräldrarna, eller med lärare och annan personal på skolan. Som ny familj i Moskva kan det ta lite tid att komma in i den ryska vardagen, särskilt om man inte känner till språket och kulturen sedan tidigare. Svenska Skolan kan då bli en viktig plats där man kan ventilera sina funderingar och utbyta erfarenheter. Atmosfären på skolan är öppen och här är det lätt att fråga och få hjälp av de andra föräldrarna.

Varje dag serveras barnen mat i skolan, vilket ingår i skolavgiften. Maten kommer från tyska ambassadens restaurang. Barnen är delaktiga i att utforma matsedeln tillsammans med personalen, i ett matråd. 

På eftermiddagen äter barnen frukt och vid skolans slut kl. 15 samlas återigen föräldrar för hämtning på skolan. Många barn deltar efter skoltid i fritidsverksamheten "Fritidsklubben", som pågår fram till kl 16 tisdagar och torsdagar. Barnen får där ett mellanmål och sedan möjlighet att leka, pyssla, läsa, göra läxor tillsammans med andra barn och fritidspersonalen. Fritidsklubben är öppen för barnen på skolan. Någon dag i veckan hålls även andra eftermiddagsaktiviteter, ledda eller organiserade av föräldrar eller personal. Exempel på aktiviteter kan vara, extra ryska, judo, fotboll, balett och gitarrspel, men här är det fritt fram för barn och föräldrar att komma med idéer.


Många av familjerna är här för att jobba på någon av de skandinaviska ambassaderna, men flera svenska och internationella företag.Länk: Anmälningsblankett

Välkommen att bli en av oss!

Önskar
Föräldrarna på Svenska Skolan i Moskva

 

Producerad av InternetForm AB