Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
Om vår verksamhet

Det här är SSiM

Svenska skolan i Moskva är en svensk skola som välkomnar barn och elever i åldrarna 2 till 16 år. Vi följer svensk läroplan enligt Skolverkets direktiv och lägger stor vikt vid att alltid ha behörig personal. Skolan startades 1978 och drivs av en styrelse bestående av engagerade föräldrar.

Här finns vi

Svenska skolan finns i ett grönområde intill Leninskij Prospekt i sydvästra Moskva. I samma byggnad finns även finska, italienska och japanska skolan. De fyra skolorna delar gymnastikhall och den stora lummiga skolgården är en utmärkt mötesplats för lek och idrottsaktiviteter. Sommartid används fotbollsplanen och friidrottsanläggningen flitigt och på vintern spolas banor för pulkaåkning och skridskor.

Utbildning av högsta kvalitet

Att vara lärare för en liten grupp ger helt andra förutsättningar än i en stor klass. På Svenska skolan kan varje barn och elev få den tid och uppmärksamhet den behöver. Det är därför inte så konstigt att våra elever visar utmärkta resultat på de nationella proven och i andra jämförelser med elever på svenska skolor i Sverige. Våra pedagoger är legitimerade lärare. De uppdateras regelbundet på vad som händer inom skolutvecklingsområdet både i Sverige och internationellt. Fortbildning sker främst genom Skolverket, eller genom den nätverksorganisation som finns för svenska utlandsskolor.

 

Språkutveckling är ett av våra särskilt prioriterade områden. Modersmålet är grunden till allt annat lärande, men många av våra barn och elever lever också i flerspråkiga familjer och har individuellt olika språkkunskaper som måste tillgodoses. Flera av dem kommer att fortsätta sin skolgång på internationella skolor i andra delar av världen. Detta sammantaget betyder att vår språkundervisning måste hålla högsta klass. Alla barn och elever studerar ryska och rysk kultur. Redan i förskolan börjar barnen på ett lekfullt sätt att bekanta sig med det engelska språket. Undervisning i engelska börjar från 3 år.

 

Internationell omgivning

Hos oss får barnen många möjligheter att se olikheter som något positivt. De lär sig tidigt att dra nytta av varandras olika kulturella och språkliga bakgrund och förbereds på så sätt att hantera livet i en internationell miljö. Många barn på Svenska skolans har en internationell bakgrund och är flerspråkiga. Det är inte ovanligt att man har bott i andra länder förutom de skandinaviska länderna och Ryssland eller att en förälder har ett annat ursprung. 

 

På skolgården möter de dessutom barn från Finland, Italien och Japan. Förutom de spontana träffarna anordnas diverse utbyten mellan skolorna. Gemensamma konserter, fotbollsturneringar, kulturmöten och litteraturcirklar är några exempel på samarbeten. För eleverna blir det samtidigt utmärkta tillfällen att  få använda sin engelska.Demokrati och likabehandling

Barnen och eleverna tränas tidigt i att aktivt delta i demokratiska beslut i klassråd och elevråd. På skolan finns också ett ”kompisträd” där både barn och vuxna tummar på att följa de regler, vi tillsammans sätter upp för hur man ska vara mot varandra. Trädet blir naturligt en utgångspunkt vid diskussioner om bemötande och respekt. Skolan har en likabehandlingsplan som underlag i det förebyggande arbetet mot mobbing.

 

 

Muntlig framställning och föräldrasamverkan

 I skolans matsal finns en välutrustad scen, som spelar en viktig roll för skolans verksamhet. Här får barnen och eleverna träna på att framträda inför publik genom att sjunga sånger, spela upp teaterpjäser och visa upp sånt man arbetat med under veckan på fredagens storsamling. Storsamlingen är välbesökt av föräldrar, som dessutom gärna tar chansen att umgås över en kopp kaffe i fikarummet. En följd av detta är att personal och föräldrar träffas ofta och naturligt i skolan. Varje vårtermin arbetar alla barn och elever gemensamt i ett stort tema, vilket utmynnar i en show, som spelas upp för föräldrarna en eftermiddag i slutet av april. Showen är mycket uppskattad av både barn och föräldrar.

Länkar

Skolverket: www.skolverket.se

 

Producerad av InternetForm AB