Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
Norskundervisning

Kompletterende norskundervisning

Den svenske skolen i Moskva tilbyr vanligvis kompletterende norskundervisning for alle sine elever som er norske statsborgere og i skolepliktig alder ifølge norsk regelverk. Undervisningen følger retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet i Norge og blir finansiert av norske myndigheter. 
 
Tilbudet er avhengig av at elevene skriver seg inn på skolen innen fristen som Utdanningsdirektoratet setter, og at skolen lykkes i å finne en norskspråklig lærer som kan ta på seg undervisningen. 
 
Tilbudet er lagt opp slik at elevene får to timer kompletterende undervisning hver uke fordelt på fagene Norsk, RLE (Religion, livssyn og etikk) og Samfunnsfag. Halvpartene av timene har elevene ordinær norskundervisning. I den andre halvparten gis det undervisning i RLE og Samfunnsfag – med vekt på norske forhold og med fokus på utviklingen av leseferdigheter og muntlige og skriftlige evner i norsk.
 
Ta kontakt med skolen for mer informasjon. 
 

 

 

Producerad av InternetForm AB