Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
Lediga tjänster

Lediga tjänster:

 

 

Svenska skolan i Moskva söker rektor

 

Om oss

 

Vi är ett härligt litet gäng engagerade och drivande pedagoger som söker ny rektor till vår fantastiska skola. Vår vision är att eleven ska få utveckla sin personlighet, sina kunskaper och få insikt om hälsans betydelse. Vi arbetar med eleven i fokus, vi tror gott om varandra och vi gör varandra bra.

 

Vår skola är en liten skola i en väldigt stor och spännande stad. Vi befinner oss i den södra delen av Moskva där det finns många grönområden och parker. På vår förskola Vildhunden går våra barn som är 2-5 år gamla och i skolan går eleverna i F-6. Vi har även distansundervisning för högstadiet och står för handledning för de eleverna.

 

De senaste åren har vi haft ett vikande elevunderlag, men alla tecken visar nu på en uppgång igen. Vi har just nu många olika nationaliteter på skolan, men de allra flesta har nära anknytning till Sverige, Danmark eller Norge. Undervisningen är på svenska och vi följer helt den svenska läroplanen.

 

Just i år har vi ett jubileum. Svenska skolan i Moskva startade hösten 1977 och fyller alltså 40 år detta läsår. Gå gärna in på vår hemsida: https://www.ssim.nu/ Arbetsuppgifter

 

Som vår nya rektor ansvarar du för att leda, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån högt ställda visioner och mål. Detta sker genom ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete för fortsatt goda resultat.

 

I rektorstjänsten ingår också minst 50% undervisning. Detta planerar du och det lilla arbetslaget tillsammans, efter de behov som finns för tillfället.

 

Tillsammans med skolans styrelse, som består av engagerade föräldrar, har du det ekonomiska ansvaret för skolan.

 

Om dig

 

Du har pedagogisk utbildning och erfarenhet.  Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att leda skolor och förskolor och har genomgången eller påbörjad rektorsutbildning.

 

Du är en trygg, engagerad och drivande ledare som värdesätter delaktighet av barn, medarbetare och föräldrar i ditt ledarskap. Du tar gärna avstamp i kvalitetsfokus och forskningsanknytning när det gäller utveckling av verksamheten.

 

Du ska vara engagerad i den pedagogiska verksamheten och i uppföljningen av verksamheternas resultat och kvalitet. Du har ett övergripande ansvar för undervisningens kvalitet, budget, måluppfyllelse samt uppföljning, analys och utvärdering av undervisningen och elevernas lärande.

 

Du har stor kunskap och är väl förtrogen med läroplanen och skolans övriga styrdokument.

 

Övrigt

 

Att som skandinav bo och arbeta i Moskva ställer vissa krav på dig. Du måste vara flexibel och sugen på äventyr, även om vi som bor här upplever Moskva som en trygg stad. Att tjänstgöra på en svensk utlandsskola innebär också att man måste ta itu med arbetsuppgifter som man inte skulle drömma om i Sverige.

 

Ansökan

 

Glöm inte bifoga personligt brev och CV. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

 

Välkommen med din ansökan senast den 15 april.

 

Skicka den helst med mail till:

 

rektor@ssim.nu

 

Du kan också skicka den med post, men det tar minst en vecka. Adressen är:

 

UD, Moskva Svenska skolan, rektor 103 35 Stockholm

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

 

Thomas Strömvall, rektor

 

Mobil: +7 903 156 25 56

 

 

 

 

 

 

 

Producerad av InternetForm AB