Länkad flagga: Rysk sida om SSiM  Länkad flagga: Dansk sida om SSiM  Länkad flagga: Engelsk sida om SSiM 
Förskoleklass

Verksamheten i förskoleklass

På Svenska skolan i Moskva börjar man förskoleklass det år man fyller 6 år. Förskoleklassen har ett anpassat klassrum där barnen med mycket kreativitet och lek, får lära känna skolans värld.

Både förskolans och grundskolans pedagogik möts för att stimulera varje barns utveckling och lärande. Samarbete med förskolan så väl som skolan sker dagligen och också i samband med t.ex. gemensamma temaarbeten, idrott och utflykter.

Ett viktigt mål är att förskoleklassen och skolgruppen ska knytas närmare varandra för att underlätta övergången till den ”riktiga” skolan.

Språkundervisning

På SSiM är språkundervisningen högt prioriterad. Därför har vi valt att börja undervisning i engelska redan i förskoleklassen. Undervisningen sker i samverkan med skolgruppen.

 

 

 

Producerad av InternetForm AB